Waterplanten maaien

De stand van zaken
op 28 augustus

Even omkijken

Het maaiseizoen 2020 is deze week afgerond met een laatste maai-activiteit op het Gooimeer. Al met al was 2020 een bijzonder seizoen met nogal wat afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Zo was er sprake van een trage start van de groei van waterplanten met in juni ook nog een tijdelijke groeistagnatie. Er kwamen in het algemeen minder waterplanten aan de oppervlakte en het water was minder helder dan vorig jaar. De nagroei wisselde per locatie. Een sluitende verklaring voor deze afwijkingen is nog niet voorhanden.

Voor een uitgebreide terugblik kunt u terecht op onze website.

Nieuw dit jaar was de duo-maaimethode en het feit dat er op veel locaties 2x gemaaid werd. Daarnaast is op het Eemmeer in het vak tussen de recreatiebetonning en de polderdijk een pilot uitgevoerd. Als beheermethoden werden maaien en intensief bevaren met elkaar vergeleken. Luchtfoto's en bodemonderzoek waren onderdeel van de pilot. De resultaten worden in het najaar gepresenteerd.

Vooruitkijkend

De Stichting Maaien is al weer bezig met het volgende seizoen. De bedoeling is om een nieuw type maaiboot in de vaart te brengen. Een maaiboot met een groter rendement en grotere nauwkeurigheid. Er is veel steun van overheden, watersportbedrijven en -verenigingen verkregen. De bouw is inmiddels gestart en naar verwachting kunnen de eerste proefvaarten nog voor de winter worden gemaakt.


De bevaarbaarheid per meer

Op de kaarten hieronder ziet u per meer de gemaaide locaties. Deze zijn geel ingekleurd. Dit keer worden ook de waterdieptes aangegeven. Zo is goed te zien dat de gemaaide delen zoveel mogelijk aansluiten op diepere delen van het water. Het vaargebied wordt door het maaien flink groter.

Het Veluwemeer en Wolderwijd zijn binnen de recreatiebetonning uitstekend bevaarbaar. Gooi- en Eemmeer redelijk tot goed bevaarbaar. Incidenteel staan er op de laatste meren nog wat kleine velden en plukken Doorgroeid Fonteinkruid. Deze zijn door het beperkte doorzicht minder goed zichtbaar.

Voor alle meren geldt dat er rekening moet worden gehouden met kleinere plukken losgeslagen waterplanten. Tenzij er een nieuwe hittegolf komt, is er niet veel nagroei meer te verwachten. De watertemperatuur is inmiddels weer tot 18 graden gezakt (half augustus was dit 25 graden) en zal de komende week nog wel verder zakken.

Gooimeer snelvaarbaan en wedstrijdgebied

Gooimeer bij Huizen

Eemmeer

Wolderwijd

Op naar het volgende maaiseizoen...

 

Met de toegenomen waterkwaliteit in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren is de afgelopen jaren de groei van waterplanten enorm toegenomen. In de Randmeren heeft u dat vooral gemerkt op het Gooi- en Eemmeer. Die toegenomen groei is goed voor de onderwater natuur zoals vissen en voor plantenetende watervogels, maar voor u als watersporter is het minder plezierig.

De Randmeergemeenten zetten zich elk zomerseizoen maximaal in om het recreatief vaarwater zoveel mogelijk bevaarbaar te houden. Dit vergt elk jaar een enorme inspanning, ook financieel. 

De provincies Noord Holland en Flevoland, het Rijk (ministeries van I&W en LNV), gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, een aantal Noord-Hollandse gemeenten en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond, Hiswa-Recron, Sportvisserij Nederland, Toerzeilers Nederland en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk werken in de "Landelijke werkgroep waterplanten" gezamenlijk aan een oplossing voor de lange termijn om de bevaarbaarheid structureel te verbeteren. Natuurlijk wel in balans met de natuur.

De werkgroep zet  in op een plan voor het verdiepen van de bodem in het vaargebied maar het is mogelijk dat uit de werkgroep ook andere oplossingen naar boven komen.

Dus ook al is het groei- en maaiseizoen ten einde, achter de schermen wordt door de landelijke werkgroep verder gewerkt aan de bevaarbaarheid van de Randmeren. We hopen u daar volgend seizoen maar over te kunnen vertellen.
 

 

 

Cookie-instellingen